گرم نکردن بخاری پراید

حل مشکل گرم نکردن بخاری پراید بدون نیاز به باز کردن داشبورد شستشوی رادیاتور بخاری پراید با دستگاه بدون نیاز به خرید رادیاتور ؛ رادیاتور فابریک خودروی خود را تمیز کنید.

با جرم گرفتن رادیاتور بخاری ، از گرمای بخاری کاسته میشود که با شستشو با دستگاه مخصوص مشکل برطرف میشود.

مرادزاده 09124251950