علت گرم نکردن بخاری تیبا چیست؟

علت گرم نکردن بخاری تیبا میتواند از گردش نداشتن آب رادیاتور در سیستم رادیاتور بخاری باشد.

رادیاتور بخاری یک رادیاتور کوچک است که در داخل داشبورد قرار دارد و با گردش آب موتور در رادیاتور بخاری باعث گرم شدن بخاری تیبا میشود.

گاهی اوقات به بدیل رسوب آب رادیاتور درون رادیاتور بخاری ، باعث گرفتگی رادیاتور بخاری تیبا شود.

برای گرم شدن بخاری باید رادیاتور بخاری تعویض شود. برای تعویض رادیاتور باید داشبود تیبا باز شود.

اما برای حل مشکل گرم نکردن بخاری تیبا میتوان رادیاتور بخاری را شستشو داد.

شستشوی رادیاتور بخاری تیبا با دستگاه و مواد مخصوص بدون نیاز به باز شدن داشبورد انجام میشود.

 

مردزاده ۰۹۱۲۴۲۵۱۹۵۰