علت گرم نشدن بخاری لیفان x60

علت گرم نشدن بخاری لیفان x60 میتواند دلایل مختلفی داشته باشد. امکان گرفتگی رادیاتور بخاری لیفان x60 ، تنظیم نبودن دریچه های بخاری ، اشکال در ترموستات و واتر پمپ دلایل شایع در گرم نکردن بخاری لیفان x60 است.

برای حل مشکل گرم نکردن بخاری لیفان x60 ابتدا باید شستشوی رادیاتور بخاری لیفان x60 را انجام داد.

با شسشتوی رادیاتور بخاری لیفان x60 با دستگاه هم رادیاتور بخاری سرویس میشود و تست میشود.

شستشوی رادیاتور بخاری لیفان x60

شستشوی رادیاتور بخاری درجا و روی کار انجام میشود که نیاز به باز شدن داشبورد نیست که در هزینه و وقت شما بسیار صرفه جویی میشود.

معمولا رسوب آب در داخل رادیاتور بخاری باعث گرفتگی کانال های بخاری لیفان x60 میشود.

گرم نشدن بخاری لیفان x60

برای شستشوی رادیاتور بخاری لیفان x60 با ما تماس بگیرید.

مرادزاده 09124251950