علت بالا رفتن دمای آب 206

علت بالا رفتن دمای آب ۲۰۶ معمولا جرم گرفتگی کانال های رادیاتور خودرو است.

برای جرم گیری مسیر رادیاتور باید رادیاتور با دستگاه شستو شود.

شستشوی رادیاتور ۲۰۶ با دستگاه مشکل بالا رفتن دمای آب را حل میکند.