شستشوی رادیاتور پراید

شستشوی رادیاتور پراید برای رفع مشکل بالا رفتن دمای آب ، زیاد کار کردن فن موتور و گرم نکردن بخاری انجام میشود. با گرفتگی رادیاتور بخاری اول مشکلی که معمولا دیده میشود کم شدن گرمای بخاری در زمستان و بالا رفتن دمای آب در سربالایی ها است که باش شستشوی رادیاتور مشکل حل میشود.

انجام خدمات شستشوی رادیاتور پراید و رادیاتور بخاری با دستگاه

09124251950